درمان ها یی که درحال حاضر در طب رایج ( سخت افزاری ) انجام می شود، دربسیاری از موارد تاثیرات کمی داشته وعوارض جانبی فراوان ، هزینه های سنگین مالی وعدم حصول نتیجه کامل ، ضرورت ایجاد سیستم های درما نی دیگر را اجتناب ناپذیر می کند . دراین میان درمان های کل نگر مورد اقبال عمومی قرار گرفته اند و درمان ذهنی یا درمان نرم افزاری که جز شاخه ذهن و روان است ، جایگاه ویژه ای دارد . دراین درمان ذهن مدیر بدن است ، به عبارتی تمام فعل وانفعالاتی که در جسم  اتفاق می افتد تحت کنترل ذهن است. تقسیم وتکثیر سلولی ، تنظیم ترشحات غدد ، هماهنگی بین اعضای مختلف بدن و…. در این روش درمانی از طریق این مدیریت می توان ایتم های متنوعی را کنترل کرد، مثلا تقسیمات سلولی ( موثردر درمان سرطان ها با کنترل و متوقف کردن رشد بیش از حد سلول ها ) ، تحریک رشد سلول ها درعدم رشد کافی ارگان ها و در بیماران با مشکلات ژنتیکی و مادرزادی ، و ترمیم صدمات فیزیکی که منجر به نقص بخشی از عضوصدمه دیده شده است ، تنظیم ترشحات غدد و ارگان های مختلف ( تنظیم ترشح غده تیرویید ، افزایش ترشح انسولین از غده پانکراس در دیابتی ها ، تنظیم ترشح هورمون های زنانه دراختلالات هورمونی خانم ها ، تنظیم وتحریک ترشح سروتونین و سایر نورو ترانسمیترها در سلول های مغزی درافسردگی و سایربیماری های روان پزشکی ) ، ممانعت از حمله سیستم دفاعی در موارد نقص ایمنی یا بیماری های اتو ایمیون مثل ام اس ، ای ال اس، ارتریت روماتویید، لوپوس و…. با تغییر در برنامه ریزی ناخودآگاه ، یک نکته مهم وقابل اعتنا در این روش درمانی این است که محدودیتی در پذیرش بیمارازقبیل نوع بیماری و سن مراجعه کننده وجود ندارد .

باید توجه داشت که این نوع درمان مانند هر درمان دیگری شامل دوره زمانی به نام طول مدت معالجه می باشد که باید در مورد هر بیماری کامل شود با این تفاوت که در پایان زمان معالجه ( دوره درمانی )  با اصلاح نرم افزار ، می تواند درمان تقریبا قطعی اتفاق افتاده باشد. پس یک تفاوت قابل توجه در این درمان با درمان های دیگرمعالجه تقریبا قطعی برخی از بیماری ها است . این درمان به دو صورت انجام می شود: راه نزدیک که در مطب  قابل انجام است و راه دور که با تمرین های توضیح داده شده خارج از مطب پیگیری می شود . با مراجعه بیمار به مطب واخذ شرح حال کامل وضمیمه نمودن پاراکلینیک ، رضایتنامه درجهت موافقت باانجام درمان امضا شده ودرمان راه نزدیک با زمان یک ساعت شروع می شود. ظاهر درمان بسیار ساده است بیمار در یک موقعیت شبیه مراقبه قرار می گیرد که به صورت نشسته ودر مورد بیماران بد حال به حالت خوابیده قابل انجام است . درحالت استاندارد چشم بیمار می بایست بسته باشد (چون در این حالت قرار گرفتن بیمار در زمان حال راحت تر است) ، حال اگر بیمار تمایل داشته باشد با چشم باز این کار را انجام دهد بلا مانع است .چنانچه بیمار در حین درمان در زمان حال حضور داشته باشد از حداکثراثرات  درمانی استفاده می کند .برای بودن در زمان حال می تواند از یک صدا در محیط استفاده کند . بعد از اتمام درمان در مطب با تو ضیحاتی که ارائه می شود بیمار درمان وتمرین های ذهنی مربوطه را خارج ازمطب پیگیری می کند . زمان مراجعه دوباره به مطب با توجه به نوع بیماری و عکس العمل بیمار در جلسه اول درمانی متفاوت است که در مراجعه اولیه هماهنگ می شود .