درمان ذهنی جزدرمان های طب مکمل، شاخه ذهن وروان است .  این نوع درمان ها طب مکمل نامیده می شود چون باور عمومی و دست اندر کاران پزشکی رایج ، این میباشد که اولویت با پزشکی رایج است و بقیه مداخلات مکمل و به موازات هستند. درحال حاضر این درمان ها بسیار پیشرفته تر شده است و به تنهایی درجهت درمان بیماری ها قابل اتکا است . از طرفی پزشکی رایج علیرغم پیشرفت های سخت افزاری شگرف ، در تشخیص علت اصلی و نرم افزاری و درمان بسیاری از بیماری ها مهم و خطیرناتوان مانده است، و علیرغم صرف هزینه های هنگفت بیمار روز به روز ناتوان تر می شود . به عنوان مثال بیماری ام اس و ای ال اس ( بیماریهای اتو ایمیون )  کانسرها و بیماران اعصاب و روان و بسیاری از بیماری های دیگر. طب رایج فقط به بعد فیزیکی و سخت افزاری توجه دارد وبی توجهی به جنبه های دیگر وجودی انسان یک خطای بزرگ است و باعث شکست درمان می شود. . در درمان نرم افزاری باور این است که انسان  ابعاد دیگری هم دارد و یکی از این  بعد ها ، بعد فیزیکی (جسم) است ، بنابراین بی توجهی به سایر جنبه های وجودی انسان باعث شکست درمان خواهد شد .  دراین سیستم درمانی مهمترین بعد ذهن است که مدیریت ابعاد دیگر از جمله بدن را به عهده دارد . ذهن جزیی از مغز نیست بلکه یک بعد جدا و فرمانده دیگر ابعاد  است . این مدیریت  نرم افزاری است و هر ارگان در بدن تحت کنترل چندین نرم افزار می باشد . هر گونه اختلال در ارگان ها با اصلاح برنامه ریزی نرم افزاری مربوطه قابل اصلاح است . نرم افزار که تغییر کند دیگر برگشت و عودی نخواهیم داشت . این درمان کاملا مطابق طبیعت بدن و بدون هیچ گونه عارضه جانبی است .