بودن  در زمان حال عبارت است از بودن در زمان و مکان ، در مبحث درمان باید شاهد بود و حضور داشت ، این شناوری ذهنی  میتواند روی چاکراهای مربوط به عضو بیمار باشد یا روی خود عضوو یا روی ناحیه ای که تغییرات درما نی وجود دارد . ساده ترین توصیه پیدا کردن یک صدای خوشایند در محیط است ، مثل یک موسیقی آرام در حال پخش در محیط ، در مورادی که بیمار احساس شلوغی در ذهن  در حین اصلاح نرم افزار دارد ، حتی می تواند با تصویر سازی ذهنی در یک محیط آرام و خوشا یند، سریع تر به آرامش برسد .هرچه  درجه  بودن در زمان حال بالاتر باشد ، کیفیت درمان بالاتر است . بالاترین راندمان ذهنی و کمترین مصرف انرژی ذهنی هم در زمان حال اتفاق می افتد . ازیک بیمار تازه مراجعه کرده انتظار نمی رود درجه حضور در زمان حال بالایی داشته باشد و تلاش یا اصرار در این جهت باعث خسته شدن بیمار می شود. به تدریج با ادامه درمان وایجاد کنترل ذهن میزان شاهد بودن بالاتر خواهد رفت.