بعد اختری دو وظیفه مهم را بر عهده دارد :

– هدایت رشد آناتومیک

– هدایت پیامهای عصبی

رشد آناتومیک عبارت است از نحوه ی چیدمان سلول در کنار یکدیگر که متعاقب آن ، رشد از مرحله ی جنینی به مرحله ی کامل خود ادامه پیدا می کند وپس از آن نیز فعالیت باز سازی و ترمیم بدن ادامه می یابد .هدایت پیامهای عصبی ، بخش سیستم عصبی ثانویه است ، به این معنا که هر پیام عصبی که از مغز یا سیستم عصبی مرکزی به هرناحیه وسلولی ارسال شود ، از طریق این بخش نیزبه آن ناحیه ویا سلول از مسیری جدا مخابره خواهد شد . از دیگر کاربردهای این بخش پیوستگی حرکات است . کاربرد دیگردر واکنش سریعتر بدن است که می توان با تمرین هایی ، سیستم ثانویه رافعال تر کرده وازآن به نحو بهتری استفاده کرد.

سیستم عصبی ثانویه بدون نیاز به سیستم عصبی اولیه می تواند درزمان های بسیار کوتاه (تقریبا به طور آنی )واکنش لازم را ازعضو در خواست کند . یکی دیگر از دلایل وجود این بخش , زمانی مشخص می شود که عضوی از بدن انسان قطع شده باشد ,دراین صورت فرد تا مدت ها احساس درد وخارش در اعضای قطع شده را خواهد داشت در حالی که دیگر جزء بدن نیستند,در اصطلاح پزشکی به چنین دردی فانتوم پین میگویند. سیستم عصبی ثانویه عمل پس خوران یا فیدبک حرکات را به عهده داردواگر این بخش وجود نداشت,کلیه حرکات وگفتارانسان بریده بریده وروبوتیک  میشد.