خلقت کیهان و پیدایش حیات در آن ، از طریق طراحی و مهندسی بی نظیری شکل گرفته و تدبیر امور در آن بسیار دقیق و اعجاب انگیز است . یکی از شگفتی های آن در این است که به گونه ای برنامه ریزی شده که اطلاعات کل جهان هستی مادی در هر ذره نیز نهفته است . علت چنین پدیده ای این است که جهان هستی مادی از هوشمندی یا شعور آفریده شده است و چون شعور کمیت پذیر نبوده و قابل تقسیم به جزء نیست ،بنابراین ،شعور یک جزء (ذره) برابر با شعور کل هستی مادی است . در نتیجه ،اطلاعات کل جهان هستی در یک ذره بایستی وجود داشته باشد .

با این توضیح مختصر میتوان اصلی را مطرح کرد و نام آن را (اصل همسانی اطلاعات جهان هستی ) نامید که بر طبق آن کل اطلاعات جهان هستی مادی (کیهان) در یک ذره نهفته است ، به عبارت دیگر شعور جزء (شعور یک ذره ) باشعور کل هستی مادی برابر است یا اطلاعات نهفته در یک ذره = اطلاعات کل جهان هستی (کیهان)
حال اگر یک سلول را مورد بررسی قرار دهیم ، باید گفت سلول مجموعه ای از تعداد زیادی ملکول است که هر ملکول نیز شامل تعدادی اتم و هر اتم نیز شامل ذراتی می شود . همانطور که گفته شد هر ذره به منزله یک فلاش حافظه پایه است که همه اطلاعات جهان هستی مادی را در خود جای داده است . با این قیاس، عظمت یک سلول به خوبی آشکار می شود و این که یک سلول چه حجم عظیمی از اطلاعات را در خود جای داده است . در سیستم درمان ذهنی اطلاعات نهفته در یک سلول در رابطه با حیات ،مطابق تقسیم بندی زیر می باشد
طبقه بندی اطلاعات سلول :
1)اطلاعات مربوط به خود سلول :
برنامه عملکرد سلول
برنامه ریکاوری سلول
برنامه عیب یابی سلول
2)اطلاعات مربوط به عضوی که در سلول قرار دارد
3)اطلاعات مربوط به پیکره انسان
4)اطلاعات مربوط به شاخه انسان
5)اطلاعات مربوط به همه شاخه ها (انسان-گیاه-حیوان و … )
6)اطلاعات مربوط به زندگی اشتراکی گونه ها (دوران جنینی حیات )
7)اطلاعات مربوط به نحوه پیدایش حیات (نطفه حیات )
یک سلول کلیه اطلاعات مربوط به بازسازی (ریکاوری )، عیب یابی و عملکرد خود و حتی اطلاعات تمامی شاخه های زیستی (انسان –گیاه –حیوان ) و زیر مجموعه های خود را نیز دارد . این بدان معناست که اگر بعضی جانوران می توانند بخشی از عضو خود را ترمیم کند ،از آنجا که این اطلاعات در سلول انسان نیز وجود دارد ،او باید قادر به چنین قابلیت هایی باشد . اما مسئله اصلی نحوه نفوذ و دسترسی به این بخش ها و اطلاعات نهفته در آن است که چگونه می توان به گنجینه اطلاعات موجود در سلول دست یافت .
اطلاعاتی که در یک سلول موجود است علاوه بر اطلاعات موجودیت انسان از نظر نحوه پیدایش و شکل گیری و طی مسیر تا این مرحله ،شامل اطلاعات همه موجودات زنده  و تجارب مختلف حیات در یک سلول می باشد . یعنی یک سلول از کلیه اطلاعات و تجاربی که روی زمین راجع به پیدایش حیات و بعد از آن رخ داده ،برخوردار است .این مطالب ، نظریه هایی هستند که علم به تدریج به محدوده های آن نزدیک می شود و در حال حاضر ،صرفا به اطلاعات یک سلول برای تکثیر سلول مشابه خود پی برده و آن را مورد آزمایش قرار داده است و به این نتیجه رسیده که اطلاعات همه سلول های بدن هر موجودی ، در یک سلول بدن آن موجود نهفته است و با فراهم کردن زمینه رشد برای یک سلول ،می توان آن موجود زنده را در آزمایشگاه به وجود آورد .
امروزه دنیای علم توانسته است به قسمتی از این اطلاعات دسترسی پیدا کند . برای مثال ، با داشتن سلول های بنیادین توانسته هر عضوی را که دچار مشکل شده است ، از نو بسازد و جایگزین کند . یعنی سلولی را از بند ناف گرفته و در مجاورت بافت کبد ، قلب و یا هر عضو دیگری گذاشته و همان عضو را از نو بسازد و این کار در مهندسی سلول به طور کامل عملی شده است . زیرا سلول این قابلیت را در خود دارد که اگر یک سلول بنیادین را در معرض سلول های دیگری قرار دهیم ، پیامی را از سلول مجاور می گیرد با بایگانی اطلاعات خود مطابقت نموده ، مورد شناسایی قرار داده ،پس از آن مطابق با این نمونه ، ساخت سلول جدید را آغاز کند . به عبارتی سلول با توجه به برنامه ای که درون خود دارد ، قابلیت شکل گیری به شکل سلول مجاور را پیدا می کند.
تنها نکته مهم این است که سلول در معرض اطلاعات قرار گیرد . به عبارت دیگر این اطلاعات سلول مجاور است که به سلول بنیادین انتقال می یابد و سلول بنیادین بر اساس دسترسی به بایگانی اطلاعات خود ، اقدام به شکل گیری و تکثیر می کند .
اما در درمان ذهنی این مسئله به گونه ای دیگر انجام می شود.  امکان انتقال اطلاعات به سلول وجود دارد و می توان دیتای اصلاح شده روی نرم افزار سلول قرار داد و عملکرد غلط آن را اصلاح کرد.